Home / AKTUALNOŚCI / Mija termin nadsyłania prac!

Mija termin nadsyłania prac!

Zaprzyjaźniony z nami Festiwal – zatem przypominamy.

„W roku 2011 powstał pomysł, by muzyczną ucztę, jaką jest Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory, uzupełnić sferą plastyczną, czyli czymś dla oka. I tak powołaliśmy do życia Ogólnopolski Konkurs plastyczny na ilustrację do tekstów Jeremiego Przybory.
Towarzyszyło nam poczucie, że poezja, metafora, „czysta liryka” oraz groteska i czarny humor zawarte w tekstach Przybory, będą inspirującym materiałem dla twórczości plastycznej.
Ilustracja może mieć znaczenie czysto estetyczne, lub odbiegając nawet od treści może być wyrazem poszukiwań właściwej interpretacji tekstu, autor ilustracji przy akompaniamencie tekstu ubiera go w myśli własne. Zarówno profesjonalni twórcy, studenci akademii artystycznych jak i osoby tworzące nieprofesjonalnie, rozwinęli przed jury Konkursu wachlarz wizualnych emocji, wyrażony różnymi technikami grafiką, malarstwem czy collage. Nagrodzone prace wyróżniał liryzm Przybory i kreatywność ich autorów.
K. Głombiowski w pracy „Książka w procesie komunikacji społecznej” napisał „ilustracja nie powinna powtarzać tego, co powiedział pisarz, lecz w sposób twórczy uzupełniać jego słowa i przedłużać działanie tekstu. Wynika stąd nieodparcie pierwszy wniosek: nierozerwalność ilustracji z tekstem, który powinien być artyście w całości znany i zgodnie z intencjami autora przez niego skomentowany (…)ilustracja winna być inspirowana przez autorskie słowo. Rycina postępuje za tekstem, a nie może zdominować ani zająć w książce miejsce niezależne, poddana jedynie rygorom własnej sztuki.”
Tego idealnego połączenia i indywidualności wypowiedzi twórczej szukało jury w kolejnych edycjach. Posiedzenia jury zdominowały rozważania nad kondycją i rolą ilustracji we współczesnym świecie. Profesor Janusz Akermann, przewodniczący jury, wyraził te niepokoje w tekście podsumowującym Konkurs: Ilustracja, która we wszystkich Akademiach Sztuk Pięknych jest jednym z główniejszych elementów wydziałów grafiki, stanie się w niedalekiej przyszłości kierunkiem unikatowym. Czy czeka ją los dinozaurów, które wyginęły kilkadziesiąt milionów lat temu? Są tacy, którzy to prorokują. Są tacy, którzy jak ślepi i ogłuszeni, poruszają się w szarej masie przeciętności w kierunku, który wyznaczyły też masy. Wszystko co masowe, niszczące indywidualność, jest złe”
Jednak Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na ilustrację do tekstu Jeremiego Przybory ma się bardzo dobrze! Piąta jego edycja w roku 2015 znów licznie przyciągnęła twórców z całej Polski (147 prac zgłoszonych na Konkurs przez 84 autorów), co świadczy o potrzebie tego rodzaju wypowiedzi plastycznej a także o niesłabnącym oddziaływaniu twórczości Przybory.
W tym roku zapraszamy serdecznie do udziału w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego na ilustrację do tekstu Jeremiego Przybory . I jak w latach ubiegłych już z niecierpliwością czekamy na Wasze prace!”

Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory w Kutnie

Check Also

Fundacja Wasowskich

Od początku istnienia Niebywalencji przyjaźnimy się z Fundacją Wasowskich korzystając z ich wiedzy i grzejąc …

Nasza charyzmatyczna prowadząca

Marta Saciuk – Sędzielarz Wykształcona śpiewaczka ( sopran lirico-spinto), aktorka,  ale przede wszystkim artystka kabaretowa. …